• youtube
  • facebook

Thông Báo: Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 01/06 đến ngày 07/06

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp từ 01/06 đến ngày 07/06

Lịch cúp điện Đồng Tháp 01/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 01/6

 

Lịch cúp điện Đồng Tháp 03/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 03/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 04/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 04/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 05/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 05/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 06/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 06/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 07/6

Lịch cúp điện Đồng Tháp 07/6

create

PV (pcdongthap.evnspc.vn) / Tin nhanh Online