• youtube
  • facebook

Người đứng đầu nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Với quan điểm 'Kế hoạch 1, biện pháp 10', Công an tỉnh Bạc Liêu đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động.

Đặc biệt, Công an Bạc Liêu đã ban hành Quyết định 13/QĐ-CAT-PV11 ngày 2-5-2018 quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế làm việc, đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ...

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Công an Bạc Liêu xem đây là khâu đột phá, là “liều thuốc mạnh” để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thiết lập kỷ luật, kỷ cương đối với CBCS Công an trong tỉnh.

Theo quyết định vừa kể, từng đồng chí trong cấp ủy, ban chỉ huy các cấp Công an trong tỉnh không chỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, mà phải nêu gương bằng nhiều công việc cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo hàng ngày.

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu ký cam kết quy định trách nhiệm người đứng đầu.

Đó là nêu gương trong giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân; nêu gương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành; nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú…

Ngay sau đó, Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả những việc cần làm ngay, trong đó đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa” trong Ban Thường vụ. Mục đích để nhận rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ với tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, chân thành”.

Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng thực chất; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân; làm rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Người đứng đầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ quy định và những nhiệm vụ khác được phân công cho đơn vị, địa phương do mình phụ trách.

Trong đó, quy định cụ thể người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị, địa phương. Đây là cơ sở để xác định trách nhiệm người đứng đầu về tình hình, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người đứng đầu vi phạm trách nhiệm trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có biểu hiện cục bộ, bè cánh gây mất đoàn kết nội bộ; để người thân lợi dụng chức vụ làm ảnh hưởng uy tín, danh dự bản thân và tập thể; có những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống… thì phải điều động, bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ hoặc hết thời gian giữ chức vụ.

Điều động, phân công công tác khác nếu người đứng đầu vi phạm trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành đơn vị để xảy ra tình trạng đơn thư tồn động, kéo dài, vượt cấp gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân; tham mưu đề xuất ban hành văn bản sai quy định của pháp luật; có cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vi phạm đạo đức, lối sống, trật tự ATGT gây ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an.

Xem xét không bổ nhiệm lại, tinh giản biên chế và xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự… đối với người đứng đầu vi phạm các trường hợp: hạn chế năng lực lãnh đạo, điều hành, đã điều động phân công công tác khác nhưng không tiến bộ; vi phạm các quy định về công tác tinh giản biên chế và thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý gây thất thoát, lãnh phí, vi phạm nguyên tắc tài chính, tài sản.

Việc ban hành quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ CBCS chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH tại địa phương.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP Bạc Liêu - đại biểu của Công an trong tỉnh Bạc Liêu được chọn dự Hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho biết, điều tâm đắc về sự nêu gương ở Công an thành phố chính là tính tự giác, lãnh đạo mẫu mực, CBCS tích cực. Người lãnh đạo, chỉ huy không chỉ mẫu mực trong công việc, mà còn phải mẫu mực trong sinh hoạt, cuộc sống đời thường để làm gương cho mọi người.

Tại Công an thị xã Giá Rai, không dừng lại ở sự gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, Ban Chỉ huy Công an thị xã còn thể hiện vai trò đầu tàu trong hoạt động an sinh xã hội. Dẫn đầu là Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an thị xã.

Bình quân mỗi năm, đồng chí Trưởng Công an thị xã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho công tác an sinh xã hội từ 150-200 triệu đồng. Năm 2017, Thượng tá Hoàng là cán bộ Công an duy nhất của Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an tỉnh được nâng lên. Điều đó thể hiện rõ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

“Trách nhiệm của lãnh đạo Công an các cấp trong tỉnh, nhất là người đứng đầu được đề cao. Thể hiện qua việc xây dựng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bản cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức chức trách, nhiệm vụ được giao… đã tạo được những chuyển biến căn bản về phong cách người lãnh đạo Công an, từng bước xây dựng hình ảnh, tấm gương cho CBCS noi theo; góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu trong sạch, vững mạnh”, ông Nguyễn Quang Dương khẳng định.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm theo chuyên đề, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, TNXH và các hành vi vi phạm pháp luật khác... góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt trên 80%, các vụ trọng án điều tra đạt tỷ lệ 100%. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên đổi mới, xây dựng được thế trận ANND vững chắc gắn với thế trận QPTD. Công an Bạc Liêu đã xây dựng, nhân rộng trên 80 mô hình phòng chống tội phạm, với hơn 1.300 tổ và hơn 13.100 thành viên tham gia…

create

Văn Đức / CAND