• youtube
  • facebook

Huyện “nợ nần” Phước Long được công nhận Nông thôn mới

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, huyện Phước Long đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận 'Huyện nông thôn mới' (NTM). Lễ công nhận sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1/2018.

Cổng chào một ấp tại huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu.

Cổng chào một ấp tại huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu.

Theo đó, ngày 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số  31/QĐ-TTg công nhận huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.
Cuối năm 2010, huyện Phước Long được TƯ chọn làm chỉ đạo của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM, do nôn nóng hoàn thành các chỉ tiêu nên huyện này đã để xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó, có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản liên tục tăng và khó khắc phục.


Cụ thể, năm 2013 nợ trên 124 tỉ đồng, năm 2014 nợ trên 211 tỉ đồng và đến cuối năm 2015 nợ lên đến gần 400 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2015, huyện Phước Long đã đạt 19 tiêu chí nhưng chưa được công nhận huyện NTM. Trong đó có nguyên nhân do để xảy ra tình trạng nợ đọng, đã gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều lãnh đạo cao nhất của huyện Phước Long giai đoạn trước năm 2016 đã bị xử lý kỷ luật.
Từ năm 2016, Bạc Liêu “dồn sức” bằng sự chia sẻ của các địa phương khác và hỗ trợ từ nhiều nguồn, đến cuối năm 2017 đã trả hết nợ.


Hiện tại huyện đang xây dựng huyện kiểu mẫu về NTM, phấn đấu đến 2020, tổng sản lượng lương thực đạt 280.000 tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt 35.000 tấn trở lên. Kiên cố hóa nhà ở đạt theo tiêu chuẩn quy định từ 90% trở lên. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên..., tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp theo Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Đề án của huyện đề ra, đảm bảo lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, phấn đấu hạ tỉ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 - 60 triệu đồng/năm…

https://laodong.vn/xa-hoi/huyen-no-nan-phuoc-long-duoc-cong-nhan-nong-thon-moi-586805.ldo

create

Nhật Hồ / laodong.vn