• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở TTTT Bạc Liêu đứng đầu về số phiếu tín nhiệm thấp

Trong 26 cán bộ được lấy phiếu, bà Trương Hồng Trang (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) chỉ có với 5 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 26 phiếu tín nhiệm thấp.

Sáng 5/12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Có ba loại phiếu là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 43 phiếu, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, có phiếu tín nhiệm cao xếp thứ hai, với 39 phiếu. Ông này có 6 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. Người xếp thứ 3 nhóm có phiếu tín nhiệm cao là ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh (36 phiếu).

Họp HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 5/12. Ảnh: Nhật Tân.

Nhóm cán bộ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất thuộc về các ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, người xếp cuối danh sách là bà Trương Hồng Trang (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) chỉ có với 5 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 26 phiếu tín nhiệm thấp.

Cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp đứng sau bà Trang là ông Vưu Nghị Bình (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, 21 phiếu). Ông Bình có 7 phiếu tín nhiệm cao và 19 phiếu tín nhiệm. Xếp thứ 3 nhóm này là ông Hồ Quang Huy (Giám đốc Sở GD&ĐT, 19 phiếu tín nhiệm thấp). Ông Huy có 9 phiếu tín nhiệm cao và 18 phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết số 85 của Quốc hội quy định hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn:

1. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

 

create

Việt Tường / Zing