• youtube
  • facebook

Đồng Tháp: Đang kiểm toán chi phí và thời gian hoàn vốn cầu Tân Nghĩa và cầu Sông Cái Nhỏ

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp Công ty Cổ phần thu phí cầu đường Đồng Tháp lựa chọn và đã ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán chi phí và thời gian hoàn vốn cầu Tân Nghĩa và cầu Sông Cái Nhỏ.

Đang kiểm toán chi phí và thời gian hoàn vốn cầu sông Cái Nhỏ

Đang kiểm toán chi phí và thời gian hoàn vốn cầu sông Cái Nhỏ

Dự kiến, trong tháng 6/2018 sẽ có kết quả kiểm toán. Khi có kết quả kiểm toán thời gian hoàn vốn chính thức của cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện Cao Lãnh sẽ thông báo rộng rãi để các tổ chức và nhân dân biết. UBND huyện Cao Lãnh đã tiến hành rà soát số liệu đầu tư, khai thác và đề xuất phương án tiếp nhận, chuyển giao cầu Tân Nghĩa và cầu Sông Cái Nhỏ. Đồng thời, khẳng định UBND huyện chưa có văn bản nào đề nghị thu phí cầu sông Cái Nhỏ đến năm 2030.

create

Hồng Ngự / baodongthap.vn