• youtube
  • facebook

Chủ tịch Bạc Liêu: Tiếp tục sáp nhập các Sở đã có quyết định

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, một số Sở đã quyết định sáp nhập nên tiếp tục triển khai...

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, tỉnh sẽ có báo cáo Bộ Nội vụ để tiếp tục làm các Sở này (các Sở sau khi tỉnh đã có Quyết định sáp nhập và thành lập Sở mới - PV). Ảnh: Gia Minh

Liên quan đến việc sáp nhập một số Sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 12/12, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Sở mới, bổ nhiệm các chức vụ,… dự kiến ngày 1/1/2019 các Sở mới sẽ chính thức hoạt động.

Cũng theo ông Trung, công văn (dừng sáp nhập - PV) của Bộ Nội vụ có sau khi Bạc Liêu đã làm các thủ tục sáp nhập một số Sở. Do đó, Bạc Liêu sẽ có báo cáo Bộ Nội vụ để tiếp tục làm các Sở này.

“Khi nào có Nghị định mới khác so với Bạc Liêu đang làm thì tỉnh sẽ chấp hành phù hợp với quy định mới”, ông Trung nói và cho biết thêm, việc sáp nhập nói trên, tỉnh làm trên cơ sở dự thảo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng đã thông tin chính thức là những nơi nào có đủ điều kiện vẫn tiến hành.

Trước đó, vào tháng 11/2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) để xem xét về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, để thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ.

Kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ và chuyển chức năng đối ngoại về Văn phòng UBND tỉnh;…

Ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Lý do được Bộ Nội vụ đưa ra là, Bộ Nội vụ đã xây dựng hai dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp huyện).

Hiện, hai dự thảo này đã được trình Chính phủ và Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đây là cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phươngquyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quàn lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

create

Thanh Mong/Giao Thông