• youtube
  • facebook

Bạc Liêu: Hơn 2.000 lao động được giải quyết việc làm mới

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức phiên giao dịch việc làm thứ I, thu hút hơn 110 lượt lao động tham gia, có 15 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các địa phương chủ động nắm thông tin cung cầu lao động trên địa bàn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vệ tinh sàn giao dịch việc làm tại 64/64 phường, xã, thị trấn…

Với những giải pháp tích cực trên, trong tháng 2/2018 đã giải quyết việc làm mới cho 2.096 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay gần 2.320 lao động. Trong đó, lao động trong tỉnh là 515 người và lao động ngoài tỉnh trên 1.800 người.

create

PV / baobaclieu.vn