• youtube
  • facebook

Bạc Liêu chấn chỉnh lề lối làm việc

Để chấn chỉnh thái độ tiêu cực, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sau một thời gian thực hiện, tình hình bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao đổi, giải quyết nguyện vọng của người dân.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhận thấy trong thời gian qua, không ít cán bộ đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có phần xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu; việc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn buông lỏng. Ngoài ra, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa coi trọng việc đánh giá của người dân với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức dưới quyền. Nhằm chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác, ngày 12-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 12).

Thực tế cho thấy, không ít cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã “trà sáng, rượu trưa, tối vừa trà, vừa rượu”, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của tập thể, cơ quan, đơn vị. Tại thành phố Bạc Liêu, Thành ủy nhận định có một số cán bộ ý thức kỷ luật kém; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, ảnh hưởng đến công việc chung và uy tín của cơ quan, đơn vị. Vẫn có tình trạng cán bộ quan liêu, gây phiền hà và chậm giải quyết công việc của người dân. Đồng chí Lưu Hoàng Ly, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết: Thành ủy Bạc Liêu yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người giữ chức vụ ở các cấp, các ngành phải nghiêm túc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, không thờ ơ vô cảm với người dân; phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Từ khi Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Bạc Liêu quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 12, tình hình bước đầu chuyển biến tốt. Không còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, viên chức, công chức uống rượu buổi trưa và trong giờ làm việc.

Thị ủy Giá Rai đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12 với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp rất đồng tình ủng hộ. Đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai nhấn mạnh: Để Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, Thường trực Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân vi phạm. Cụ thể là mới đây, Ban Thường vụ Thị ủy đã xem xét, kỷ luật 15 cán bộ thị xã và các xã vì bỏ cơ quan đi ăn nhậu trong giờ hành chính. Việc xử lý được cán bộ, nhân dân hoan nghênh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Dương Minh Thới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết: Thực hiện Chỉ thị 12, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, việc làm cụ thể, sát thực tế địa phương. Ở các xã như Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A…, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp nơi công sở. Không còn xảy ra tình trạng sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phân tích: Việc không kịp thời chấn chỉnh thái độ tiêu cực, hách dịch, cửa quyền của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, đã làm ảnh hưởng đến niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn bạc, nhất trí rất cao việc ban hành Chỉ thị nêu trên và tích cực chỉ đạo quyết liệt. Hơn sáu tháng qua, cách làm này bước đầu đã tạo “làn gió mới” được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân ủng hộ, thực hiện nghiêm túc.

Từ kết quả nêu trên, Tỉnh ủy Bạc Liêu cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm, nhất là những cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu, để không xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”.

create

TRỌNG DUY / Nhân Dân